×
×
پروژه وانهای خط انادایز الومینیوم تبریز

پروژه وانهای خط انادایز الومینیوم تبریز

خط انادایز الومینیوم اطلاعات بیشتر
سکوی اسکی روی آب هتل ماریانا کیش و دریاچه فشافویه

سکوی اسکی روی آب هتل ماریانا کیش و دریاچه فشافویه

مختلف اطلاعات بیشتر
پروژه مخازن قیفی ارنیکا پلاست

پروژه مخازن قیفی ارنیکا پلاست

مختلف اطلاعات بیشتر
پروژه اسکرابر شرکت باتری سازی وایا

پروژه اسکرابر شرکت باتری سازی وایا

اسکرابر اطلاعات بیشتر
پروژه وانهای ۱۳ متری شرکت نورد و لوله سمنان

پروژه وانهای ۱۳ متری شرکت نورد و لوله سمنان

وانهای آبکاری اطلاعات بیشتر
مخارن لیچینگ شرکت معدنی زر مهر تهران اوکسین

مخارن لیچینگ شرکت معدنی زر مهر تهران اوکسین

مخازن لیچینگ مس اطلاعات بیشتر
ساخت  پره های همزن

ساخت پره های همزن

مختلف اطلاعات بیشتر
ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری

ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری

مختلف اطلاعات بیشتر
ساخت کانا لهای انتقال هوای فشرده

ساخت کانا لهای انتقال هوای فشرده

مختلف اطلاعات بیشتر