×
×
ساخت  پره های همزن

ساخت پره های همزن

مختلف اطلاعات بیشتر
ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری

ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری

مختلف اطلاعات بیشتر
ساخت کانا لهای انتقال هوای فشرده

ساخت کانا لهای انتقال هوای فشرده

مختلف اطلاعات بیشتر
پروژه ساخت خط ابکاری گالوانیزه سرد مفتول (فلزی)

پروژه ساخت خط ابکاری گالوانیزه سرد مفتول (فلزی)

تجهیزات اتوماتیک پوشش اطلاعات بیشتر
ساخت وانهای انادایز شرکت هواپیمایی اصفهان

ساخت وانهای انادایز شرکت هواپیمایی اصفهان

وانهای آبکاری اطلاعات بیشتر
پروژه ساخت مخزن اب برج جهانشهر

پروژه ساخت مخزن اب برج جهانشهر

مخزن آب اطلاعات بیشتر
پروژه ساخت مخزن اب دانشگاه شریف

پروژه ساخت مخزن اب دانشگاه شریف

مخزن آب اطلاعات بیشتر
پروژه وان گردون آبکاری

پروژه وان گردون آبکاری

وان گردون آبکاری اطلاعات بیشتر
پروژه اسکرابر شرکت مطالعات مواد معدنی زر ازما

پروژه اسکرابر شرکت مطالعات مواد معدنی زر ازما

اسکرابر اطلاعات بیشتر