×
×
ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری
5ce585286944aIMG-20190425-WA0089.jpg
5ce585286956cIMG-20190425-WA0054.jpg
5ce5852869661IMG-20190425-WA0042.jpg
5ce585286973cIMG-20190425-WA0086.jpg

ساخت کانا لهای هوا برای شرکت صبا باطری

دسته بندی : مختلف

توضیحات

ساخت کانالهای هوای گرد به ضخامت ۱ سانتی متر

بازگشت به نمونه کار ها