×
×
پروژه وانهای ۱۳ متری شرکت نورد و لوله سمنان
60e1feb01aa511a035bc4-222d-4f2b-ae4e-324db7011ce0.jpg
60e1feb01ac11a37bd824-8696-46b8-b314-eb1bbadd6c9c.jpg
notFound.jpg
notFound.jpg

پروژه وانهای ۱۳ متری شرکت نورد و لوله سمنان

دسته بندی : وانهای آبکاری

توضیحات

ساخت وانهای ۱۳ متری پلی اتیلن برای شرکت نورد و لوله سمنان

بازگشت به نمونه کار ها