×
×
پروژه اسکرابر شرکت مطالعات مواد معدنی زر ازما
5cc0c6d44ce291.jpg
5cc0c6d44cfa49266751a-bb37-4030-9420-e3082b1e9b65.jpg
5cc0c6d44d0cdaf21eda3-4ae2-49b1-bd42-91d7c7464f41.jpg
5cc0c6d44d1e3e485fab6-de57-4861-9909-8e47b12b4982.jpg

پروژه اسکرابر شرکت مطالعات مواد معدنی زر ازما

دسته بندی : اسکرابر

توضیحات

در این نمونه از اسکرابر ها قطرات آب توسط نازل های تحت فشار اتمیزه شده نسبت به هوای ورودی به صورت معکوس عمل پاکسازی را انجام می دهند و آب آلوده در انتهای اسکرابر جمع می شود. این نوع از اسکرابرها معمولا از نوع برج مه پاش بصورت عمودی یا افقی طراحی می شوند

بازگشت به نمونه کار ها